Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Trần Thới

Xã Trần Thới
c2tranthoi.pgdcainuoc@camau.edu.vn