Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Trần Thới

Xã Trần Thới
camau-thcstranthoi@edu.viettel.vn